Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

O Technikum słów kilka...

Jedyna w Polsce, innowacyjna, eksperymentalna, dualna, modułowa, stwarzająca możliwości rozwoju, otwarta na potrzeby uczniów… to tylko niektóre określenia doskonale pasujące do Technikum Automatyki i Robotyki.
 
Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która wprowadza nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód: technika automatyki i robotyki. Do tej pory zawód ten można było zdobyć wyłącznie na uczelniach. Kształcenie w szkole odbywa się w systemie dualnym tj. przedmioty zawodowe nauczane są w świetnie wyposażonych laboratoriach Politechniki Łódzkiej, warsztatach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz u inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Kadra pedagogiczna szkoły to w dużej mierze nauczyciele akademiccy, nauczyciele zawodu i kształcenia ogólnego z dużym doświadczeniem i kreatywnością.
 
Technikum powstało w 2018 roku z inicjatywy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i trzech dużych firm: Ceramiki Tubądzin, Delii Cosmetics oraz Miele Technika.
 
Nasz program nauczania to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców!