Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Politechnika Łódzka

80 lat historii, ponad 12 000 studentów, blisko 60 kierunków i 1200 nauczycieli – Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i nasz partner projektowy!

Uczelnia, z którą współpracujemy od początku powstania Technikum Automatyki i Robotyki, w ramach projektu zorganizuje szkolenia i warsztaty dla naszych uczniów:

  • z programowania i aplikacji robotów przemysłowych realizowane w Laboratorium Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Politechniki Łódzkiej
  • z robotyki mobilnej realizowane w Laboratorium Robotyki i Automatyzacji Produkcji Politechniki Łódzkiej
  • z robotyki medycznej realizowane przez Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
  • z energetyki wiatrowej realizowane przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków Politechniki Łódzkiej oraz zespół GUST (Generative Urban Small Turbine)
  • z programowania autonomicznych pojazdów latających realizowane we współpracy z Kołem Naukowym Robotyków Politechniki Łódzkiej.
W projekcie nie zapomnieliśmy również o wymianie doświadczeń pomiędzy kadrą naukową Politechniki Łódzkiej i Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim. Wyjazd do Norwegii już jesienią tego roku! Natomiast wiosną 2023 naukowcy z Norwegii przyjadą do Łodzi i będą mieli okazję zapoznać się z najbardziej innowacyjnymi projektami realizowanymi na Politechnice Łódzkiej. Liczymy na to, że wspólne rozmowy przyniosą owocne rozwiązania nie tylko dla studentów, ale również uczniów naszego Technikum.