Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Finansowanie

Drodzy Uczniowie, w oczekiwaniu na wyniki naboru do naszej „norweskiej drużyny”, trochę teorii.
Czy wiecie, kto finansuje Wasze zajęcia i dzięki komu możecie pojechać do Norwegii?
Projekt, do którego się zgłosiliście finansowany jest z puli środków w wysokości blisko 20 mln euro.
Pieniądze przekazały Polsce trzy kraje: Islandia, Lichtenstein  i Norwegia. Są to tzw. fundusze norweskie dostępne w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Co to takiego?
Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Ich główny cel to wyrównywanie różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem, w tym przypadku Polską.
 
Fundusze norweskie są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej  oraz wejściem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W zamian za udzielaną pomoc finansową w ramach programu norweskiego, te trzy państwa mogą korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Projekt „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości” otrzymał finansowanie w ramach tzw. Programu Edukacja, który został wyodrębniony z funduszy EOG.
 
Za prawidłowe jego wdrażania odpowiada Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie.
 
Więcej informacji znajdziecie: https://education.org.pl/ oraz https://www.frse.org.pl/