Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Projekt „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości” korzysta z dofinansowania o wartości 182 504 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest doskonalenie procesu kształcenia uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, wzrostu kompetencji absolwentów i ich międzynarodowej mobilności na rynku pracy.

Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Całkowita wartość projektu

182 504,00 Euro

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi w postaci warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem robotów i urządzeń technicznych stanowiących zaplecze dydaktyczne Politechniki Łódzkiej oraz międzynarodowa mobilność pomiędzy placówkami edukacyjnymi z Polski i Norwegii w celu udoskonalenia procesu kształcenia zawodowego i zwiększenia mobilności międzynarodowej uczniów. W projekcie weźmie udział 24 uczniów, 5 nauczycieli TAiR oraz kadra pedagogiczna Politechniki Łódzkiej.

W wyniku realizacji projektu powstanie „Strategia rozwoju TAiR”, w tym programy doskonalenia zawodowego uczniów w postaci programów szkoleń i warsztatów, udostępnione dla wszystkich placówek kształcenia zawodowego w Polsce.

Partnerzy

Beneficjent

Strefa Edukacji Sp. z o.o., spółka powołana w 2018r. przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz inwestorów: Miele Technika Sp. z o.o., Ceramikę Tubądzin Sp. z o.o. oraz Delię Cosmetics Sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące wśród inwestorów zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Działalność Strefy Edukacji koncentruje się na prowadzeniu Technikum Automatyki i Robotyki oraz organizacji szkoleń, doradztwa i audytów, a także seminariów i konferencji.

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi (TAiR) to unikalny, jedyny w Polsce projekt, pod auspicjami Politechniki Łódzkiej, który znalazł uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła wprowadza do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód: technika automatyki i robotyki, który do chwili utworzenia szkoły, nauczany był wyłącznie na poziomie akademickim. Kształcenie w szkole odbywa się w systemie dualnym tj. zajęcia z kształcenia zawodowego odbywają w świetnie wyposażonych laboratoriach Politechniki Łódzkiej, warsztatach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz u inwestorów ŁSSE.S.A. Kadra pedagogiczna szkoły to w dużej mierze nauczyciele akademiccy, nauczyciele zawodu i kształcenia ogólnego z dużym doświadczeniem i kreatywnością. Szkoła realizuje obecnie cztery projekty unijne na kwotę blisko 4 mln zł. W projektach tych uczniowie odbywają staże u pracodawców, staże zagraniczne, uczą się języków obcych za pomocą nowoczesnych technik VR, zdobywają dodatkowe, uznane na rynku europejskim certyfikowane kwalifikacje zawodowe.

Aktualności

Politechnika Łódzka

80 lat historii, ponad 12 000 studentów, blisko 60 kierunków i 1200 nauczycieli – Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i nasz partner projektowy z którym współpracujemy od początku.

Czytaj więcej »

O Technikum słów kilka

O Technikum słów kilka… Jedyna w Polsce, innowacyjna, eksperymentalna, dualna, modułowa, stwarzająca możliwości rozwoju, otwarta na potrzeby uczniów… to tylko niektóre określenia doskonale pasujące do

Czytaj więcej »
Education, children, technology concept - teen boy is printing on 3d printer

Startujemy!!!

3… 2… 1… Start! to właśnie dziś oficjalnie rozpoczynamy realizację projektu „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości”. To już czwarty projekt realizowany dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi.

Czytaj więcej »