Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Projekt „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości” korzysta z dofinansowania o wartości 182 504 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest doskonalenie procesu kształcenia uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, wzrostu kompetencji absolwentów i ich międzynarodowej mobilności na rynku pracy.

Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Całkowita wartość projektu

177 379,00 Euro

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi w postaci warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem robotów i urządzeń technicznych stanowiących zaplecze dydaktyczne Politechniki Łódzkiej oraz międzynarodowa mobilność pomiędzy placówkami edukacyjnymi z Polski i Norwegii w celu udoskonalenia procesu kształcenia zawodowego i zwiększenia mobilności międzynarodowej uczniów. W projekcie weźmie udział 24 uczniów, 5 nauczycieli TAiR oraz kadra pedagogiczna Politechniki Łódzkiej.

W wyniku realizacji projektu powstanie „Strategia rozwoju TAiR”, w tym programy doskonalenia zawodowego uczniów w postaci programów szkoleń i warsztatów, udostępnione dla wszystkich placówek kształcenia zawodowego w Polsce.

Partnerzy

Beneficjent

Strefa Edukacji Sp. z o.o., spółka powołana w 2018r. przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz inwestorów: Miele Technika Sp. z o.o., Ceramikę Tubądzin Sp. z o.o. oraz Delię Cosmetics Sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące wśród inwestorów zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Działalność Strefy Edukacji koncentruje się na prowadzeniu Technikum Automatyki i Robotyki oraz organizacji szkoleń, doradztwa i audytów, a także seminariów i konferencji.

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi (TAiR) to unikalny, jedyny w Polsce projekt, pod auspicjami Politechniki Łódzkiej, który znalazł uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła wprowadza do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód: technika automatyki i robotyki, który do chwili utworzenia szkoły, nauczany był wyłącznie na poziomie akademickim. Kształcenie w szkole odbywa się w systemie dualnym tj. zajęcia z kształcenia zawodowego odbywają w świetnie wyposażonych laboratoriach Politechniki Łódzkiej, warsztatach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz u inwestorów ŁSSE.S.A. Kadra pedagogiczna szkoły to w dużej mierze nauczyciele akademiccy, nauczyciele zawodu i kształcenia ogólnego z dużym doświadczeniem i kreatywnością. Szkoła realizuje obecnie cztery projekty unijne na kwotę blisko 4 mln zł. W projektach tych uczniowie odbywają staże u pracodawców, staże zagraniczne, uczą się języków obcych za pomocą nowoczesnych technik VR, zdobywają dodatkowe, uznane na rynku europejskim certyfikowane kwalifikacje zawodowe.

Aktualności

Strategia TAiR

Strategia Rozwoju TAiR na lata 2023-2028 Hej! 🚀📚 Chcemy podzielić się z Wami czymś ekstra! Stworzyliśmy nową strategię, która ma pomóc nam w jeszcze lepszym

Czytaj więcej »