Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Programmerbar logisk kontroller

En liten gåte? Enorme muligheter, liten i størrelse, og neppe i stand til å overvurdere deres betydning for utviklingen av automatisering og robotikk?
Etter den siste workshopen ved det tekniske universitetet i Łódź ville studentene våre svare umiddelbart og uten tvil – PLS (programmerbare logiske styringer).
PLS-programmering var temaet for den neste workshopen under prosjektet «Automatisering og robotikk som et fremtidig yrke».
Her lærte de om prinsippene for drift, bruksmulighetene og, viktigst av alt, hvordan man programmerer disse små enhetene som har revolusjonert den industrielle verden.
Vi er glade for å se den store interessen og engasjementet blant studentene under workshopen, spesielt siden evnen til å programmere disse små kubene er en svært ettertraktet kompetanse på arbeidsmarkedet.