Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

50% av den globale temperaturøkningen siden 1951 kan tilskrives menneskelig aktivitet 😱 (dette er de mest gunstige estimatene for oss, det finnes også noen som mener at vi har et ansvar på 90 % ❗).
Den globale temperaturøkningen, ressursknappheten og den økende uforutsigbarheten i energimarkedet gjør utviklingen av fornybar energi til en nødvendighet.
Den 28. november inviterer vi deg til en konferanse om fornybare energikilder i maskindrifter.
På programmet:
  1. presentasjoner av TAIR-studenter om fornybare energikilder;
  2. presentasjoner av studenter fra vitenskapelige miljøer ved Lodz University of Technology;
  3. nettverksbygging med representanter fra industrien.
📆 28.11.2023
🚀 Start kl. 10.00
📌 22G Tymienieckiego St. Hovedkontor for Lodz spesielle økonomiske sone.
Påmelding: https://forms.office.com/e/LrYcXrvawZ
Konferansen arrangeres som en del av et prosjekt samfinansiert av EØS-midlene.