Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Medisinske roboter

Medisinske roboter: pleide å være science fiction. I disse dager er de et verktøy som i økende grad brukes i medisinen, og snart noe helt vanlig.

De neste kursene under prosjektet «Automatisering og robotikk som fremtidens yrke» som ble holdt ved Lodz University of Technology, handlet om medisinsk robotteknologi.

Under den teoretiske delen av workshopen lærte deltakerne om prinsippene for medisinske roboter, gjenopprettingsroboter og bioniske proteser. Videre lærte de hvilke faktorer designere må ta hensyn til når de designer dem. 

Den praktiske delen av workshopen besto i å implementere den tilegnede kunnskapen i praksis. Studentene ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å designe en innretning som kunne bidra til å rehabilitere en bestemt kroppsdel. Det siste trinnet var konstruksjonen av den designede strukturen fra de tilgjengelige materialene.

Når vi ser på engasjementet til studentene ved Automation and Robotics Technical School, kan vi forvente at noen av dem vil velge en karriere relatert til medisin.

Sjekk det ut selv