Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Odnawialne źródła energii w napędzie urządzeń i maszyn roboczych

50% globalnego wzrostu temperatury od 1951 r. należy przypisać działalności człowieka 😱 (to są te bardziej łaskawe dla nas estymacje, są też takie, które przypisują nam odpowiedzialność rzędu 90% ❗)
Globalny wzrost temperatur, ograniczoność zasobów oraz coraz większa nieprzewidywalność rynku energetycznego, powodują że rozwój OZE to konieczność.
28 listopada zapraszamy na konferencję, poświęconą odnawialnym źródłom energii w napędach maszyn.
W programie:
  1. prezentacje uczniów TAIR nt. odnawialnych źródeł energii
  2. prezentacje studentów kół naukowych z Politechnika Łódzka
  3. networking z przedstawicielami przemysłu.
📆 28.11.2023
🚀 Start 10.00
📌 Ul. Tymienieckiego 22G siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Konferencja organizowana w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy EOG.

Pierwsza publikacja w ramach projektu

Pierwsza publikacja w ramach projektu

Kolejny etap projektu „Automatyka i Robotyka zawodem przyszłości” za nami! Powstała pierwsza publikacja opracowana przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, którzy bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu przedstawili innowacyjne rozwiązania płynące z energii odnawialnej w gospodarce i życiu codziennym. Przygotowany materiał promuje rozwój kształcenia zawodowego w różnych aspektach życia gospodarczego i szeroko rozumianej ekologii. Korzystając z okazji dziękujemy przedstawicielowi kadry nauczycielskiej Technikum Automatyki i Robotyki za pomoc w tłumaczeniu publikacji.

Zapraszamy do lektury.

Wizyta studyjna delegacji z Norwegii

Wizyta studyjna delegacji z Norwegii

Za nami kolejny kamień milowy projektu „Automatyka i Robotyka zawodem przyszłości”. Delegacja z Norwegii w skład której wchodzili Arnt Myklebost (FIRST Scandinavia), Ørjan Snoen (FIRST Scandinavia), Linda Utheim (Salten Training Coordination Office), Hans Kristian Høiskar (Bodin Vocational School), Jørn With-Hanssen (Bodin Vocational School) – odwiedziła Łódź!

Głównym celem wizyty studyjnej była prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu opracowanych przez kadrę naukową Politechniki Łódzkiej oraz analiza dualnego systemu nauczania w Technikum Automatyki i Robotyki w kontekście dopasowania kwalifikacji i kompetencji absolwentów do oczekiwań edukacji na szczeblu wyższym oraz przedsiębiorców.

Poza częścią formalną wizyty, goście odwiedzi Pracownie Newton Room w Łodzi przespacerowali się ul. Piotrkowską oraz zobaczyli należący do Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Hub Rozwoju Biznesu i Innowacji R-e_connect.
Jesteśmy przekonani, że spostrzeżenia i wnioski z wizyty naszych norweskich Partnerów, pozwolą nam na dalszy rozwój oferty kształcenia w TAiR.